งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม รับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในปีการศึกษา 2552

 

 

ผู้ประพันธ์: นางสาวอรอาภา หาญวระ

ทำนอง ผญา

วีถีชนวิถีไทย.......... เรียนรู้ได้ด้วยมะขาม

สะระแหน่ลือนาม.......... คือยอดสมุนไพร

รู้ไหมใบหม่อนซ่อนความรับไว้

ชีวิตผ่อนคลายใช้พริกเป็นยา

งามเกินเสกสรรอัญชัญล้ำค่า

สุดจะพรรณณาวิถีชีวาไทย

ทำนอง สรภัญญะ

พวกเราล้วนตระหนัก.......... อัตลักษณ์อันดีงาม

เรียนรู้อยู่ทุกยาม.......... ดำเนินตามกันทุกคนๆ

จัดสวนมวลพฤกษา.......... บูรณาอันเลิศล้น

คำสอนบาทยุคล.......... ภูมิพลพระพ่อไทยๆ

ปรัชญาน้อมใส่เศียร.......... รู้พรากเพียรประหยัดใช้

สุขศรีมีน้ำใจ ..........ดวงฤทัยไร้ทุกทนๆ

_________________________________________

- นำพันธุ์ไม้มาปลูก

 
 
   

 

- ภาพกิจกรรมประชุม กลุ่มโรงเรียนสมาชิก งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจังหวัดขอนแก่น

 

- ค่ายครูแกนนำที่น้ำตกตาดฟ้า อุทยานแห่งชาติภูเวียง
Power By www.pwwk.ac.th