งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

    พรรณไม้แห้ง

 

กระถิน
กระถินณรงค์
กระบก
กัลปพฤกษ์
แก้ว
ขนุน
ขี้เหล็ก
เข็ม
ค้อแลน
คูน
แคฝรั่ง
งิ้วน้อย ,  นุ่น , ง้าว
ชงโค , ส้มเสี้ยว
ชบา
ช้องนาง
ซองออฟอินเดีย
ดอกเข็ม
ตะขบ
ประดู่
แปรงล้างขวด
พวงแสด
เฟื้องฟ้า
มะเกลือ
มะขาม
มะขามเทศ
มะค่าโมง
มะม่วง
โมก
เล็บมือนาง
สะเดา
เสลา
หว้า
หางนกยูง
อโศกอินเดีย
อัญชัน
อินทนิลนา
Power By www.pwwk.ac.th